12 selections in Top 100 and 43 in Top 500

 • Umang Mathur (AIR 28)
 • Ankur Garg (AIR 42)
 • Ankush Das (AIR 45)
 • Rishab Goyal (AIR 55)
 • Gaush Alam (AIR 56)
 • Chirag Jain (AIR 59)
 • Parichay Kapoor (AIR 62)
 • Abhishek Sinha (AIR 68)
 • Tarun Mangla (AIR 79)
 • Shashwat Garg (AIR 82)
 • Dhruv Malhotra (AIR 85)
 • Rishav Binayak Das (AIR 92)
 • Abhishek Tayal (AIR 119)
 • Aman Sharma (AIR 126)
 • Sanjeet Singh Batra (AIR 170)
 • Shubdeep Kochhar 177
 • Parijat Mazumdar (AIR 179)
 • Aakansh Gupta (AIR 194)
 • Parth Tripathi (AIR 194)
 • Shubham Aggarwal (AIR 202)
 • Tanmay Khemka (AIR 211)
 • Harveen Kaur (AIR 213)
 • Abhay Goel (AIR 222)
 • Samarth Bahuguna (AIR 236)
 • Abhimanue Jalan (AIR 241)
 • Himanshu Sharma (AIR 248)
 • Kishan Kumar Sachdeva (AIR 249)
 • Sherjil Ozair (AIR 254)
 • Siddharth Batra (AIR 271)
 • Manish Yadav (AIR 277)
 • Swarnajit Nath (AIR 293)
 • Mehul Mittal (AIR 296)
 • Keshav Dahiya (AIR 332)
 • Ayush Jain (AIR 346)
 • Nikhil Gupta (AIR 350)
 • Akshay Chawla (AIR 360)
 • Rahul Kumar (AIR 362)
 • Parv Aggrwal (AIR 389)
 • Sakaar Khurana (AIR 436)
 • Shreerang Dhawedkar (AIR 458)
 • Amish Goel (AIR 460)
 • S Chandra Mouli (AIR 464)
 • Vaibhav Singhal (AIR 473)

7 selections in Top 100 and 37 in Top 500

 • Rohan Sharma (AIR 17)
 • Anuj Kalia (AIR 24)
 • Deepak Vashishth (AIR 33)
 • Vishal Jain (AIR 43)
 • Sahil Arora (AIR 58)
 • Salik Warsi (AIR 77)
 • Shashank Gupta (AIR 85)
 • Alok Singh (AIR 115)
 • Nishchal Chandna (AIR 116)
 • Vishal Verma (AIR 152)
 • Arnab Dutta (AIR 159)
 • Archit Bansal (AIR 160)
 • Arun Khurana(AIR 193)
 • Utkarsh OHM (AIR 199)
 • Sagar Sachdev (AIR 228)
 • Shubham Gupta (AIR 236)
 • Ankit Malik (AIR 241)
 • Abhinav Kumar (AIR 255)
 • Nikhil Kumar (AIR 259)
 • Devashish Tyagi (AIR 260)
 • Apoorv Garg (AIR 268)
 • Sidhartha Gupta (AIR 284)
 • Avinash Mathur (AIR 305)
 • Adarsh Prasad (AIR 317)
 • Aman Mittal (AIR 324)
 • Aayush Gupta (AIR 329)
 • Anurag Tiwari (AIR 351)
 • Abhishek Gupta (AIR 139)
 • Kapil Singh (AIR 362)
 • Siddharth Sharma (AIR 381)
 • Anuj Kumar (AIR 398)
 • Akshak Anand (AIR 406)
 • Anupam Garg (AIR 417)
 • Aseem Dalal (AIR 474)
 • Mayank kumar (AIR 476)
 • Abhinav Jain (AIR 498)
 • Mayank Dang (AIR 500)
 • B. Shriram (AIR 19)
 • Jatin Batra (AIR 30)
 • Sahil Aggarwal(AIR 34)
 • Ankur Dahiya (AIR 56)
 • Ashwin Venkataraman (AIR 68)
 • Srijan Sanket (AIR 80)
 • Simranjit Singh Kohli (AIR 102)
 • Anubhav Jain (AIR 105)
 • Sambhav Jain (AIR 129)
 • Varun Malhotra (AIR 149)
 • Himanshu Gupta (AIR 159)
 • Rohit Taneja (AIR 161)
 • Mridu Atray (AIR 175)
 • Anant Jain (AIR 210)
 • Prashant Joshi (AIR 241)
 • Himanshu Nayar (AIR 242)
 • Karitarth Anand (AIR 253)
 • Ankit Agarwal (AIR 303)
 • Karanveer Singh (AIR 336)
 • Raveesh Nayar (AIR 356)
 • Paras Ajay (AIR 361)
 • Tanvi Jindal (AIR 384)
 • Akshay Kumar Sharma (AIR 388)
 • Abhishek Malhotra (AIR 399)
 • Lalit Kumar (AIR 410)
 • Rohan Anand (AIR 472)
 • Soumya Jain (AIR 473)
 • Gaurav Anand (AIR 479)
 • Aditya Joshi (AIR 481)
 • Ankit Garg (AIR 006)
 • Rohit Jain (AIR 027)
 • Chirag Sethi (AIR 030)
 • Arpit A. Goel (AIR 041)
 • Rahul Singh (AIR 080)
 • Ankit Sagwal (AIR 082)
 • Saurabh Gupta (AIR 083)
 • Varun Gupta (AIR 145)
 • Utkarsh Gupta (AIR 153)
 • Abhishek Bhatnagar (AIR 190)
 • Priyanka Raina (AIR 201)
 • Sanjay Chopra (AIR 260)
 • Tanymay Gangwani (AIR 272)
 • Piyush Sharma (AIR 278)
 • Sankalp Gera (AIR 293)
 • Yash Sidana (AIR 310)
 • Anubhav Singla (AIR 293)
 • Sahil Jain (AIR 342)